Om

Konst för livet i Tierp med omnejd!

Intresse för kulturella aktiviteter, som att gå på konstutställningar, ger harmoni i livet, för glädje och kunskap i vardagen – bli medlem i Tierps Konstförening!

Ett urval av våra utställningsaffischer under senare år presenteras ovan.

Konst och konstutövning i olika former har stor betydelse som en del i vår vandring längs livets stig.

Tierps Konstförening och dess styrelse arbetar aktivt för att medverka till att upplevelser av konst i olika former finns att tillgå inom föreningens verksamhetsområde. Konstutställningar arrangeras flera gånger om året i Kulturhuset Möbeln och dessa arrangemang kan beskrivas som den röda tråden i föreningens verksamhet.

Tierps Konstförening stöder med sitt arbete konstnärer i kommunen, men även de som bor längre bort.

NY HEMSIDA!
Detta är Tierps Konstförenings nya hemsida från och med mars 2021. Den är skapad med hjälp av en mall och layout som tagits fram av Sveriges Konstföreningar och kostnadsfritt erbjudits alla anslutna konstföreningar i landet.
Därmed kommer föreningens gamla hemsida inte längre att uppdateras, men för tidigare arrangemang med mera finns den kvar på nätet med adressen: https://tierpskonstforening.wordpress.com/

Årsberättelse Tierps Konstförening verksamhetsåret 2020

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ingrid Larsson (ordförande), Ordinarie ledamöter: Lilian Sättler ( sekreterare), Anders Eklund
(vice ordförande), Lasse Eriksson (kassör) och Kerstin Howarth.
Suppleanter: Christer Fagerlund, Mats Bäckman.
Styrelsen har under året haft åtta sammanträden.

Revisorer har varit Elisabeth Bergwall och Jörgen Funcke, Per Lindgren, suppleant.

Valberedning har saknats under 2020. Styrelsen fick vid årsmötet i uppdrag att ta fram
förslag på personer till valberedningen. Det har inte lyckats.

Ansvarig för hemsida har Ingrid Larsson varit, annonser och affischer har Björn
Lundkvist gjort layout för.

Hängargruppen har bestått av Hans Erik Bergwall, Jörgen Funke, Kenneth Ottosson och
Ulla Ottosson. Gruppen har inte arbetat med att hänga utställningar under året på grund av
coronapandemin. Konstnärerna har hängt sina utställningar själva. Ulla Helenius Reits
utställning hängdes i december 2019 i konsthallen med hjälp av Louise Magnusson.

Medlemmar.
Vid slutet av 2020 hade föreningen ca 70 medlemmar.

Årsmöte hölls den 4 mars 2020 på Björkens café i Tierp. 25 medlemmar deltog i mötet.
Årsmötesförhandlingar med stadgeenliga ärenden såsom styrelsens årsberättelse och
valärenden genomfördes. Mats Bäckman höll ett konstföredrag om Giacometti och
Modigliani – arkaisk och avantgardistisk skulptur.
Smörgås, kaffe och kaka avnjöts. Skänkta böcker och konstverk blev vinster i
lotteriet.

Medlemsmöte hölls 4 november 2020. På grund av coronapandemin var det många
medlemmar som inte vågade komma på mötet. Vi var ändå 15 personer där som lyssnade på
ett föredrag om kulturhistoriska perspektiv på Örbyhus – Vendeltid, Vasatid och vidare till
vår tid av Mats Bäckman och Gun Britt Gunnarsson. Som vanligt fanns det fina priser i årets
konstlotteri samt närvarolotteri.

Konstutflykt 12 september blev det utflykt till Vendels kyrka och Mariebergs skola. Karin
och Hans Eklund berättade och guidade oss i kyrkan och skolan.
Den planerade utflykten till Stockholm blev inställd på grund av pandemin.

Samarbete med Tierps Kommun. Under året har representanter för styrelsen träffat
kultursekreteraren vid flera tillfällen och diskuterat formerna för utställningsverksamheten i
det nya Kulturhuset Möbeln. Konstföreningen har velat få tillgång till konsthallen, men det
har vi bara fått för Ulla Helenius Reits utställning.

Medlemsinformation. Medlemmarna har fått årets programblad per post, med information
om utställningar, kallelse till årsmöte och medlemsmöte. Inför möten och utställningar har vi
annonserat i Lokaltidningen Norra Uppland. Föreningens hemsida har också innehållit
information om möten och utställningar, liksom vår Facebooksida.
Inför varje utställning har vi affischerat i Tierp och Örbyhus.
Medlemmar som lämnat sin e-post adress har fått information om utflykter och påminnelse
om årsmöte, medlemsmöte och om vernissage till utställningar.

Hemsida
På hemsidan har man kunnat läsa om utställningar, utflykter och möten. Utställares
verk finns där, liksom affischer till utställningar.

Facebook
Föreningen har en facebooksida där information om utställningar, vernissage,
möten och utflykter läggs ut.

Utställningar i Konstföreningens regi under 2020:
Ulla Helenius Reit Gävle, ställde ut olja och emalj under titeln Samtal om tiden, 21 december
2019 – 1 februari 2020 i konsthallen.
Eva Murane Grantina Uppsala, ställde ut måleri 16 april – 28 maj i foajén till kulturhuset
Möbeln.
Eva Friskman Furuvik, ställde ut akvarell, akryl och glasfusing 5 september – 17 oktober.
2020 var ett speciellt år med restriktioner på grund av pandemin. Vi är glada att så mycket av
vårt program har kunnat genomföras trots detta.

Tierp, september 2021
Tierps Konstförenings styrelse.