Om

Konst för livet i Tierp med omnejd!

Intresse för kulturella aktiviteter, som att gå på konstutställningar, ger harmoni i livet, för glädje och kunskap i vardagen – bli medlem i Tierps Konstförening!

Ett urval av våra utställningsaffischer under senare år presenteras ovan.

Konst och konstutövning i olika former har stor betydelse som en del i vår vandring längs livets stig.

Tierps Konstförening och dess styrelse arbetar aktivt för att medverka till att upplevelser av konst i olika former finns att tillgå inom föreningens verksamhetsområde. Konstutställningar arrangeras flera gånger om året i Kulturhuset Möbeln och dessa arrangemang kan beskrivas som den röda tråden i föreningens verksamhet.

Tierps Konstförening stöder med sitt arbete konstnärer i kommunen, men även de som bor längre bort.

NY HEMSIDA!
Detta är Tierps Konstförenings nya hemsida från och med mars 2021. Den är skapad med hjälp av en mall och layout som tagits fram av Sveriges Konstföreningar och kostnadsfritt erbjudits alla anslutna konstföreningar i landet.
Därmed kommer föreningens gamla hemsida inte längre att uppdateras, men för tidigare arrangemang med mera finns den kvar på nätet med adressen: https://tierpskonstforening.wordpress.com/