Om

Konst för livet i Tierp med omnejd!

Intresse för kulturella aktiviteter, som att gå på konstutställningar, ger harmoni i livet, för glädje och kunskap i vardagen – bli medlem i Tierps Konstförening!

Ett urval av våra utställningsaffischer under senare år presenteras ovan.

Konst och konstutövning i olika former har stor betydelse som en del i vår vandring längs livets stig.

Tierps Konstförening och dess styrelse arbetar aktivt för att medverka till att upplevelser av konst i olika former finns att tillgå inom föreningens verksamhetsområde. Konstutställningar arrangeras flera gånger om året i Kulturhuset Möbeln och dessa arrangemang kan beskrivas som den röda tråden i föreningens verksamhet.

Tierps Konstförening stöder med sitt arbete konstnärer i kommunen, men även de som bor längre bort.

NY HEMSIDA!
Detta är Tierps Konstförenings nya hemsida från och med mars 2021. Den är skapad med hjälp av en mall och layout som tagits fram av Sveriges Konstföreningar och kostnadsfritt erbjudits alla anslutna konstföreningar i landet.
Därmed kommer föreningens gamla hemsida inte längre att uppdateras, men för tidigare arrangemang med mera finns den kvar på nätet med adressen: https://tierpskonstforening.wordpress.com/

Årsberättelse Tierps Konstförening verksamhetsåret 2022

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ingrid Larsson (ordförande), Ordinarie ledamöter: Anders Eklund (vice ordförande), Lasse Eriksson (kassör) och Kerstin Howarth. Lilian Sättler, adjungerad.
Suppleanter: Mats Bäckman, Ingrid Eskemyr.
Styrelsen har under året haft sju sammanträden.

Revisorer Elisabeth Bergwall och Jörgen Funke, Per Lindgren, suppleant.

Valberedning Eva Tyskling och Peter Zoné

Ansvarig för hemsida har Ingrid Larsson varit, annonser har Gunnar Larsson gjort layout för.

Hängargruppen har bestått av Kenneth Ottosson och Ulla Ottosson. Anna Nygren hjälpte till med att hänga Sommarsalong 2022.

Medlemmar.
Vid slutet av 2022 hade föreningen 65 medlemmar.

Årsmöte 24 mars. På programmet stod årsmötesförhandlingar, ett bildspel om Alexander och Marie Suzanne Roslin, där Gun Britt Gunnarsson berättade mycket intressant om detta konstnärspar. Kaffe och smörgås serverades och ett lotteri med böcker och annat som skänkts var vinster. 27 personer deltog.

Filmkväll 5 april visade Mats Bäckman en animerad film om van Gogh. Den blev mycket uppskattad, men det kom inte så många.

Guidad visning av Uppsala domkyrka 8 april föreningen bekostade en del av guideavgiften och deltagarna en del.

Utflykt till Trillerutställningen 7 maj besökte vi utställningen om keramikerparet Triller på Österbybruks herrgård. Katarina Persson guidade oss på ett kunnigt och intresseväckande sätt. 10 medlemmar deltog.

Medlemsmöte 19 oktober. Nya chefen för Kultur och Fritid, Kristina Hadziresic, talade om vad hon vill med Kulturhuset Möbeln och svarade också på frågor från mötesdeltagarna.Som vanligt fanns det fina priser i årets konstlotteri samt närvarolotteri. Kaffe och smörgås serverades. 21 personer deltog.

Två studiecirklar om den svenska målarkonstens historia startade i oktober förra året och har fortsatt under våren 2022. 15 personer har deltagit. Ingrid Eskemyr har lett den ena cirkeln och Ingrid Larsson den andra. Märta Holkers bok “Den svenska målarkonstens historia” har varit kursbok.
Hösten 2022 fortsatte Ingrid Eskemyrs grupp med en cirkel om möbelkonstens historia. “Svenska möbler under 500 år” studeras.
Ingrid Larssons grupp fortsatte med europeisk konsthistoria och studerar “Bonniers stora bok om konstens historia.”
Vi samarbetar med Studiefrämjandet och får göra reklam för våra aktiviteter på deras hemsida. Studiefrämjandet betalar lokalhyran för studiecirklarna. Studiecirkeldeltagarna har gjort utflykter till Gävle konstmuseum, Uppsala domkyrka, Örbyhus slott, Skytts snickeriverkstad i Lövstabruk.

Samarbete med Tierps Kommun. Under året har representanter för styrelsen träffat kultursekreteraren vid flera tillfällen och diskuterat formerna för utställningsverksamheten i Kulturhuset Möbeln. Konstföreningen ville få tillgång till konsthallen och det såg ut att bli en utställning i konsthallen i samarbete med Kultur och Fritid. Eftersom konstnären, en fotograf, ville flytta fram tiden för utställningen, blev det inget av.
Vartannat år träffar chefen för Kultur och Fritid någon ur styrelsen för de föreningar som sökt föreningsbidrag. I år representerades föreningen av ordförande Ingrid Larsson och medlemmen Gunnar Larsson, eftersom ingen mer i styrelsen kunde delta.

Medlemsinformation. Medlemmarna har fått årets programblad per e-post, med information om utställningar, kallelse till årsmöte och medlemsmöte. De medlemmar som inte har e-post har fått programbladet med vanlig post. Inför utställningar har vi annonserat i Lokaltidningen Norra Uppland.
Föreningens hemsida har också innehållit information om möten och utställningar, liksom vår Facebooksida.
Medlemmar som lämnat sin e-post adress har fått information om utflykter och påminnelse om årsmöte, medlemsmöte och om vernissage till utställningar.

Hemsida På hemsidan har man kunnat läsa om utställningar, utflykter och möten. Utställares verk finns där, liksom tidigare affischer till utställningar.

Facebook Föreningen har en facebooksida där information om utställningar, vernissage, möten och utflykter läggs ut.

Utställningar i Konstföreningens regi under 2022:
Eva Akne ställde ut akryl 12 mars-23 april.“Bara vanligt vatten” kallade hon sin utställning.
Sommarsalong 2022 Konstnärer boende eller verksamma i Tierps kommun ställde ut verk. Det var stort intresse att ställa ut så det blev två omgångar, 30 juni-19 juli och 21 juli-12 augusti.
Malin Basil ställde ut trompe l’oeil målningar i akryl under titeln “En lek med illusioner”.
Utställningen pågick 20 augusti-1 oktober.
Ellinor Ristoff ställde ut akryl under titeln “ Själslig arkeologi”, 12 november-10 december.
Vernissage lockar inte så många om inte konstnären har bjudit in vänner och kollegor. Trots annons i Norra Uppland, information på vår hemsida och facebooksida och information på Kulturhuset Möbelns hemsida kommer det inte fler än 10 personer.

Tierp, 20 januari 2023
Tierps Konstförenings styrelse