Kontakt

TIERPS KONSTFÖRENING
Ordförande Ingrid Larsson
Tel: 073 037 71 06
E-post: ilarsson.valparbo@gmail.com
Org nr. 802497-5628
Bankgiro: 5504-8706

Styrelse